Sponsors/Partners

Common Shores Partners

Supported by

Common Shores Partners

Bohus Fästning|  Högskolan i Skövde | Västarvet | Nordisk Panorama | Hallands museum | Region Halland/Film | Region Värmland/Film | Odense Filmværksted | Viken Filmsenter  | BoostHBG | The municipality of Kungälv | Kultur i Väst | Filmcloud | Riise Interactive | Bohusläns Museum

Supported by

Nordisk Kulturfond/ Nordisk Kulturkontakt | Västra Götalandsregionen | Region Halland/ Film | Region Värmland/ Film | Viken Filmsenter | The municipality of Kungälv | Kultur i Väst | Boost HBG | Nordisk Panorama